Filter op opleidingsniveau

 

           

Het UWV en Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) hebben samen onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarktpositie van mbo- en hbo-opleidingen. In totaal hebben ze 59 mbo-opleidingen en 143 hbo-opleidingen vergeleken. De analyse is uitgevoerd op basis van het schoolverlatersonderzoek van het ROA. Elk jaar wordt een afstudeercohort genomen, dat na gemiddeld 1,5 jaar wordt geënquêteerd. Het cohort 2014-2015 wordt bijvoorbeeld in 2016 ondervraagd. Het cohort 2014-2015 bevatte 225.000 schoolverlaters, waarvan 32% heeft geantwoord. Voor het bepalen van de arbeidsmarktpositie van opleidingen is het gemiddelde genomen van de laatste vijf cohorten over de periode 2010-2011 tot en met 2014-2015. Het UWV en ROA geven aan dat hierdoor een robuuster beeld ontstaat, dat minder gevoelig is voor tijdelijke (conjuncturele) schommelingen en op een groot aantal respondenten is gebaseerd. Hierdoor zijn ook opleidingen met minder gediplomeerden mee te nemen. Ze geven wel aan dat hierdoor enigszins inboet op de actuele situatie.

De analyse bevat geen prognoses en zegt ook niets over de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen. Het levert wel robuuste informatie op, die kan worden gebruikt bij studiekeuzevoorlichting. Om de arbeidsmarktpositie van een opleiding te bepalen, is gekeken naar 5 factoren. Dit zijn:

  • werkloosheid

  • bruto maandloon

  • flexwerk

  • werken op het eigen niveau

  • werken in de eigen richting

Deze factoren zijn in de bijlage te vinden. Hier staat ook uitleg over de gekozen methodiek en de complete ranglijsten voor 59 mbo-opleidingen en 143 hbo-opleidingen. De pagina's zijn opgesplitst naar mbo- en hbo-opleidingen.

Frequentie: eenmalig

Datum laatste publicatie: december 2017